Home » DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT (IVA) I ALTRES DECLARACIONS FISCALS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

DECLARACIÓ DE L’IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT (IVA) I ALTRES DECLARACIONS FISCALS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

Una vegada finalitzat el primer trimestre, totes les entitats que estiguin obligades a presentar els models tributaris, tenen fins al 20 d’abril per realitzar les seves declaracions.
Hem de tenir en compte els següents models:
Liquidació trimestral de l’ IVA

  • Modelo 303, que és la declaració d’autoliquidació de l’ Impost sobre el Valor Afegit.
  •  Model 349, és la declaració informativa de les operacions de compra o venda de béns o serveis, efectuats entre entitats o empreses subjectes a IVA que estiguin inscrites en el registre d’ Operacions Intracomunitàries d’Hisenda.

 

Liquidació trimestral de l’IRPF

  • Modelo 111, ingrés de retencions de l’IRPF efectuades sobre pagaments realitzats en concepte de sous, retribucions a col·laboradors, conferenciants i professionals autònoms o premis.
  •  Model 115, retencions i ingressos a compte d’arrendaments d’immobles urbans.
  • Model 123, retenció de l’IRPF o Impost de societats sobre pagaments d’interessos de préstecs o altres rendiments sobre el capital.
  • Model 216, retenció sobre pagaments d’imports a determinades persones físiques, empreses o entitats considerades no residents a Espanya a efectes fiscals.

 

Saps quins models te de  presentar la teva entitat?
Fetsol pot ajudar-te, te’ls pot gestionar i presentar.
No deixis que les obligacions tributàries us allunyin dels vostres objectius.

Contacta amb nosaltres  fetsol@fetsol.com